Tips inför badrumsrenoveringen

När man ska helrenovera badrummet rör det sig oftast om en stor investering. Då är det viktigt att arbetet blir rä tt gjort och att resultatet blir som du har tänkt dig.

Börja med att planera badrumsrenoveringen i tid och ha goda tidsmarginaler. Sätt dig ner i lugn och ro och fundera över vilka behov familjen har och vilka förändringar ni vill göra. Lägg även upp en budget för projektet och se till att redan nu ha marginaler för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten.

Tips från din omgivning
Genom att prata med andra som nyligen har renoverat badrum kan du få nyttig information. Har de tips på någon hantverkare? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Blev resultatet som förväntat? Vad skulle de ha gjort annorlunda? Vad skulle de ha gjort annorlunda?

Gör bygganmälan
Om du ska bygga om i samband med renoveringen kan du behö vabygglov från kommunen. Ibland räcker det med att du gör en så kallad bygganmälan. Kontakta kommunen och ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Räkna med att handläggningen tar tid.

Gör skisser och ritningar
Ju tydligare du kan förklara vilka förväntningar du har på renoveringen desto lättare är det för hantverkaren att göra dig nöjd. Gör gärna beskrivningar för alla detaljer och anteckna de material som ska användas, vilka väggar som eventuellt ska rivas och vilka färger som ska anvä ndas. Lägg även med ritningar, skisser, tidningsurklipp, foton, materialprover eller annat som kan beskriva hur du ser slutresultatet. Vid större ombyggnationer kan det vara en bra idé att anlita en arkitekt.

Ta hjälp av hantverkaren 
Prata med hantverkaren och lita på hans eller hennes yrkeskunskap. Diskutera olika lösningar för materialval och konstruktioner och fråga hur hantverkaren själv skulle ha gjort.

Detaljerad beställning
Tänk igenom vad som är viktigt för dig och specificera det i din beställning. Det kan handla om att du vill ha en särskild färg på fogen eller att dörren ska öppnas inåt i stället för utåt. Om ni inte har kommit överens om några detaljer så har hantverkaren rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden.

Praktiska lösningar 
Det kan ta tid att renovera ett badrum så fundera över praktiska lösningar som fungerar bå de för dig och hantverkaren. Vill du vara hemma eller ska du bo någon annanstans? Ska hantverkaren få en extranyckel? Tänk på att du, enligt standardavtalet, ska stå för el, vatten och utrymme för omklädning och matlagning.

Flera offerter
Oavsett hur du hittar din hantverkare bör du alltid vända dig till flera och be om skriftliga offerter. Det ger dig en chans att jämföra priser och vad du får för pengarna. Avtalet ska vara skriftligt och inte innebära förskottsbetalningar.

Text: Ingvar Larsson

Gäst
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än