Nu drar säsongen igång

Nu är trädgårdssäsongenpå intåg och det är det dags att städa undan vintern och planera för årets nya projekt.

Ju tidigare du får bukt med ogräset, desto mindre blir det att göra sen. Ettåriga ogräs måste dras upp innan de sätter frö och sprider sig. Fleråriga ogräs som maskrosor, tistlar och kirskål måste grävas upp med rötterna för att de ska försvinna. Använd ett maskrosjärn eller en spade så att du får med hela roten.

När jorden torkat upp är det dags att börja förbereda kökslandet för sommarsäsongen. Förbättra jorden med jord från komposten eller blanda hälften kogödsel och hälften barkmull. Nu kan du också så grönsaker i småkrukor på fönsterbrädan för utplantering i maj när jorden är uppvärmd. Vill du ha egen potatis till midsommar ska du förgro knölarna nu. En god tumregel är att det tar ca 10 veckor från förgrodd till färdig skörd.

Lägg potatisen i en låg luftig låda, men inte för tätt och endast i ett lager. Ställ lådan ljust men inte i direkt sol och inte för varmt. Prova lite olika sorter och upptäck smakskillnaderna. Den varma vårsolen är härlig, men för vintergröna växter kan den vara skadlig.

Om det är tjäle kvar i jorden hindrar den växterna från att ta upp vatten. Resultatet blir att de vintergröna buskarna tar skada och det visar sig på försommaren med bruna och vissna partier i växten. Skydda genom att täcka över dem med till exempel skuggväv eller spruta dem med avdunstningsskydd.

Poul Heie, Ansvarig utgivare

Poul Heie, Ansvarig utgivare