Husdjurens sommarplågor: Ormbett

Huggormar är en av våra husdjurs värsta faror i sommar. Här ger veterinär Caroline Harlos, specialist i hundens och kattens sjukdomar, några tips inför sommaren.

När det blir varmt och soligt vaknar huggormen, egentligen en fredlig varelse, men som kan hugga i självförsvar om din hund eller katt klampar in i dess revir.

Under april - september är huggormsbett en vanlig orsak till akutbesök på djursjukhuset. Hundar blir oftast bitna i ansiktsområdet medan katterna brukar få bett i framben och tassar.

Reaktionen efter bettet varierar från djur till djur. När djuret fått en giftinjektion uppstår en kraftig, ofta blåröd svullnad runt bettet. Svullnaden kan sprida sig snabbt på den drabbade kroppsdelen.

Allvarliga skador på hundar
Huggormsgift kan ge mycket allvarliga skador och de flesta hundar blir kraftigt påverkade av ett bett. Ett allvarligt huggormsbett orsakar ofta en kraftigt ömmande svullnad som växer timme för timme och ger svår smärta upp till ett par dagar. Oftast blir hunden trött inom en timme efter bettet. I lindriga fall stannar skadan vid svullnad och lokal smärta, men i allvarliga fall kan hunden bli akut halt och giftet kan orsaka blodkärlsskador, blodtrycksfall, yrsel, slöhet, hjärtrubbningar och medvetslöshet. Hunden kan också drabbas av chock.

Försök att hålla hunden så stilla som möjligt för att i möjligaste mån hindra att giftet sprider sig. Bär om möjligt din hund hem om ormbettet skett på promenad. Hunden bör alltid undersökas av veterinär så snart som möjligt efter ormbett och i allvarliga fall bör den skrivas in för vård.

Vi fokuserar då på att hålla djuret i stillhet, ge smärtlindring samt att upprätthålla cirkulation och blodtryck. Vi kontrollerar också löpande blodets koagulationsförmåga och ibland ger vi ormserum som motgift. Tillfrisknandet efter ett ormbett varierar från några dagar till flera månader.

De två första veckorna efter bettet bör hunden ta det lugnt och vila. Vi rekommenderar återbesök efter 1-2 veckor eftersom komplikationer med inre organ kan uppstå även långt efter själva händelsen.

Även farligt för katter
I lindriga fall blir katten enbart svullen på platsen för bettet. Men svårare fall kan orsaka stora skador på inre organ som lever, njurar och hjärta. Katter kan också få nekros i huden där där ormbettet skett, med hudlossning och öppna sår som följd.

Du märker kanske inte på en gång att katten fått ett ormbett, men någon timme efter olyckan svullnar det bitna området och djuret blir halt och trött. Ett bett i ansiktet kan orsaka en kraftig svullnad som kulminerar efter ett par dygn, ibland tidigare.

Vid bett i en tass svullnar både tass och ben. det här kan du göra själv Håll katten stilla. Giftet sprids med hjälp av muskelsammandragningar och blodcirkulationen och det är därför viktigt att katten inte går på benet. Kontakta alltid veterinär snarast när katten fått ett ormbett. Behandlingen är oftast understödjande med intravenös vätska och smärtstillande.

Text: Veterinär Caroline Harlos, Anicura djursjukhuset Albano

Gäst
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än