Värmepumpar – en lönsam investering

En värmepumpinstallation är en långsiktig investering som sänker husets uppvärmningskostnad och höjer fastighetens värde. Samtidigt bör du se över husets värmetjuvar och ventilationen samt eventuellt tilläggsisolera.

Innan du byter värmesystem bör du kontrollera din energiförbrukning noggrant. Tänk igenom vilka energibesparingar du kan göra innan du får din nya värmepump dimensionerad, eftersom du annars riskerar att överdimensionera. Om ditt hus har en låg energianvändning kan en värmepump som hämtar energi från uteluften vara ett alternativ till exempelvis bergvärme.

En god investering
För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög. Men en värmepump kan ändå löna sig, eftersom de rörliga energikostnaderna blir låga. Numera kan du dessutom få ROT-avdrag för installationen. Värmepumpens storlek beräknas på husets effektbehov, som i sin tur beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur du vill ha och var ditt hus ligger. Fördelarna med värmepumpar är många. De har låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepannor och kräver inget underhåll i form av sotning. Kontrollera hur stor energibesparingen blir inklusive inköpskostnaderna.

Gå inte på pumpen
Tänk på att ta in flera offerter som alla bör föregås av ett inspektionsbesök så att entreprenören kan bilda sig en uppfattning om just ditt hus. Begär alltid fast pris på pump och installation och anlita endast certifierad personal. Se till att offerten är tydligt specificerad även när det gäller kringutrustning, tidsplan och kostnad för exempelvis nedmontering och bortforsling av den gamla pannan. Förvissa dig om flera års garanti eller kostnadsfri trygghetsförsäkring, eftersom den avancerade tekniken kräver stort kunnande vid eventuella driftstörningar. Har du frågor om olika uppvärmningsalternativ kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som ger opartiska och kostnadsfria råd.

Bergvärmepump
Om du ska byta ut din gamla olje-, el- eller vedpanna och har vattenburna radiatorer eller golvvärme talar mycket för att du kan byta till bergvärme. Med bergvärme kan du få en effektiv värmekälla och jämn temperatur året om. Bergvärmepumpar använder solenergin som lagrats i berget genom ett 120-180 meter djupt borrhål i berggrunden som ger dig både värme och varmvatten. Bergvärme kräver inte någon stor tomt och ger dessutom hög effekt under hela året. Bergvärmepumpen är den dyraste värmepumpslösningen på grund av borrningskostnaden, men ger dig i gengäld den största energibesparingen. Ju större hus desto större besparing i kronor – år efter år.

Luft/vattenvärmepump
Är ditt hus mindre än 100 kvadratmeter är bergvärme troligtvis inte den bästa lösningen. Luftvärme kan då vara ett bra alternativ, samt om du inte kan eller får borra efter bergvärme, inte bor vid en sjö eller inte har tillräckligt stor tomt för att utnyttja jordvärme. Med luftvärme utvinner du energi från utomhusluften via värmepumpen. All värme som avges kommer huset tillgodo. Det är viktigt att välja en värmepump som fungerar effektivt även när temperaturen sjunker under nollan. Tänk på att placera utomhusdelen på luftvärmepumpen så att avfrostningsvattnet kan ledas bort från huset utan att orsaka isgata eller förstöra växtligheten i trädgården. frånluftsvärmepump Frånluftsvärmepumpen återanvänder värmen i den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut.

Med frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både värmer huset och varmvattnet. Dessutom bidrar systemet till en effektivare ventilation i huset. Denna typ av värmepump passar bäst för dig som har ett hus där frånluftskanaler från badrum, toalett och kök redan finns eller där de ska installeras för att ventilationen behöver förbättras. Komplettera frånluftsvärmen med en bergvärmeslinga, så har du en total och effektiv anläggning.

Så fungerar en värmepump

Värmepumpen och kylskåpet bygger på samma idé, men till skillnad från kylskåpet tillvaratar värmepumpen värme och pumpar bort kyla. Värmen hämtas ur jord, berg, luft eller vatten. Precis som kylskåpet har värmepumpen en slinga med ett köldmedium som växlar mellan flytande form och gasform.

I värmepumpen består detta av en vätska som kokar vid temperaturer långt under noll grader. Energin för att koka vätskan till gas tas från omgivningen.

Det gasformiga köldmediet pumpas till en kompressor där det trycks ihop. Kompressionen ökar temperaturen på gasen, i värmepumpen oftast över 70 grader. Därefter kyls gasen till vätska av husets värmesystem i en kondensor. Värmesystemet tar då upp värmen som bildades i kompressorn och överför den till rumsvärme och kranvatten.

En värmepump kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem eller ingå i ett helt nytt sådant. I det senare ingår även varmvattenberedare och elkassett, som ger tillskott under kalla dagar när värmepumpen inte räcker till.

Text: Lisa nilsson

Källa: Energimyndigheten

admin
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än