Inred din trädgård

Inred din trädgård

En trädgård är inte bara blommor och träd, utan också ett rum att inreda. Villa Aktuellt lät två trädgårdsdesigners göra om en trädgård och tillföra murar, marksten, planteringar, och ett badparadis.

MÅNGA HAR trädgårdsdrömmar, tankar och idéer, men behöver hjälp för att komma vidare. Det blir allt vanligare att man tar hjälp av en trädgårdsdesigner. De kan hjälpa dig planera en ny trädgård eller förbättra den befintliga. De kan ge konkreta skötselråd, hjälpa dig med växtval, inventera befintliga växter och göra detaljerade ritningar till förslag och idéskisser för hela trädgården eller för utvalda delar.
– Att trädgårdsintresset är enormt stort i Sverige märker vi dagligen genom alla kunder vi möter. Ett passionerat intresse finns, men ibland vill man lära sig mer eller få lite inspirerande idéer när den egna fantasin tryter, säger Helena Rosenlöf, landskapsingenjör och trädgårdsdesigner på Slottsträdgården Ulriksdal.

GÖR EN KARAKTÄRSPLAN!
Vi lät två trädgårdsdesigners komma till trädgården för att ta del av trädgårdens förutsättningar och de behov som fanns. Utifrån hembesöket gjordes en karaktärsplan med tyngdpunkt på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Målsättningen med en karaktärsplan är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur utifrån önskemål och behov, samt platsens förutsättningar. Viktigt för utformningen är hur olika funktioner kan skapas och hur olika typer av ytor kan sammanfogas på ett bra sätt.